سلام خوش آمدید به بیست لینک ، جهت راهنمایی کار با سایت در منوی زیر روی آموزش استفاده کلیک بفرمایید

سیستم بازاریابی کاربران

ساده ترین راه کسب درآمد از طریق سیستم بازاریابی

10% کمیسیون از اولین پرداخت هر کاربری که به سایت می آورید ، کمیسیون دریافت می کنید.
50000 تومان حداقل برداشت هنگامی که موجودی تأیید شده شما به حداقل مبلغ برداشت رسید ، می توانید درخواست برداشت ارسال نمائید.

این سیستم چگونه کار می کند ؟

1. ثبت نام به سادگی برای یک حساب کاربری در سایت ما ثبت نام کنید.
2. پیوند خود را به اشتراک بگذارید تبلیغ پیوند ارجاع خود را شروع کنید و کاربران جدیدی را جذب نمائید.
3. شروع به کسب درآمد کنید هنگامی که کاربران ارجاع شده شما شروع به پرداخت می کنند ، شما نیز کمیسیون دریافت می کنید.
4. برداشت مبلغ بازاریابی درخواست برداشت کنید و مبلغ بازاریابی خود را ارسال نمائید.

شروع به کسب درآمد کنید 💰

یک حساب ایجاد کنید و فقط در چند دقیقه شروع کنید.

ثبت نام